Ogłoszenie o naborze na „Szkolenia przygotowujące z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Srokowo oraz Gminy Węgorzewo”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2021

Ogłoszenie o naborze na „Szkolenia przygotowujące z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Srokowo oraz Gminy Węgorzewo”

I. Informacja o szkoleniu

Stowarzyszenie Sukces Każdego Dziecka  przy wsparciu Gminy Srokowo  postanowiło podjąć się  zorganizowania bezpłatnego szkolenia przygotowującego z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży w liczbie 45 osób  z terenu  Gminy Srokowo  oraz  15 osób z terenu Gminy Węgorzewo.

Szkolenie odbędzie się w sierpniu 2022r. Planujemy zorganizowanie 4 szkoleń w   tygodniowych (7 dni)  turnusach  (12 osób w każdym  turnusie) oraz tygodniowy kurs doszkalający dla 12 osób.  Szkolenie będzie prowadzone  przez min. 8 godzin dziennie.

Plan szkolenia przewiduje nie tylko  zajęcia zarówno z części teoretycznej  jak i zajęcia praktyczne na wodzie w proporcji poł na pół,  ale również naukę śpiewu tj. szant.

W ramach szkolenia teoretycznego  zamierzamy przekazać uczestnikom podstawową wiedzę z zakresie zasad żeglowania, budowy jachtu, meteorologii, etyki żeglarskiej, zasad poszanowania środowiska naturalnego.  Zajęcia na wodzie to będzie wprowadzenie w życie teorii nabytej na zajęciach.  Podczas zajęć cały czas towarzyszyły będą nam szanty. Na kursie uczestnicy otrzymają informacje dotyczące obszarów chronionych, form ochrony przyrody, zasady korzystania z łodzi żaglowych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie zakończy się bezpłatnym egzaminem żeglarza jachtowego.

Podsumowanie i  zakończenie grantu odbędzie się w Kalu  na terenie  Gminy Węgorzewo. Zorganizowany  tam zostanie piknik szantowy z udziałem  wszystkich uczestników szkolenia.

II  Zakładane cele szkolenia :

- stworzenie możliwości poznania podstaw żeglarstwa,
- zdobycie wiedzy i praktycznych nawyków bezpiecznego zachowania się na wodzie,
- egzamin
- podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych wśród uczestników szkoleń,
- wyrabianie nawyków poszanowania środowiska naturalnego,
- zapoznanie dzieci z historią i tradycjami w tym związanych z żeglarstwem naszego regionu (w tym  nauka pieśni żeglarskich tj. szant).

 

III Uczestnicy szkolenia : osoby z terenu GMINY SROKOWO I GMINY WĘGORZEWO  5 grup po 12 osób x 7 dni.

Grupa dzieci, uczniów szkół podstawowych i  średnich, 24 osoby  w wieku 14-25 lat, (dwie grupy)w tym:

I  Grupa

- Gmina Srokowo 19
- Gmina Węgorzewo 5

II Grupa powyżej 25 lat -24 osoby  ( dwie grupy)

Gmina Srokowo 19
Gmina Węgorzewo -5 osoby

 

III Zajęcia doszkalające dla osób  dorosłych  posiadających patent:

Gmina Srokowo -7
Gmina Węgorzewo 5

W grupie tej przewidziane jest szkolenie dokształcające  dla 12 osób  którzy posiadają już patenty. 

Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:

- Pozytywna opinia lekarska uczestnictwa kandydata w szkoleniu -Oświadczenie ,
- Pozytywna opinia Dyrekcji szkoły oraz pedagoga szkolnego,
- Zgody rodziców na udział dziecka w szkoleniu,

 Dzieci muszą być objęte ubezpieczeniem społecznym i w tym celu  rodzice składają oświadczenie.

 

IV Miejsce realizacji szkolenia Kompleks Rekreacyjno- Sportowy w Leśniewie.

V  Czas szkolenia-  rozpoczynamy od  7  sierpnia 2022r   Kończymy 3 września 2022r.

 

TERMINY Kolejnych turnusów  szkolenia:

 I turnus początek w  dniu 7 sierpnia godz. 9.00, koniec 18.00 w dniu 13 sierpnia 2022r.

 II turnus początek w  dniu 14 sierpnia godz. 9.00, koniec 18.00 w dniu 20 sierpnia 2022r.

 III turnus początek w  dniu 21 sierpnia godz. 9.00, koniec 18.00 w dniu 27 sierpnia 2022r.

 IV turnus początek w  dniu 28 sierpnia godz. 9.00, koniec 18.00 w dniu 3 września 2022r.

 V -KURS DOSZKALAJĄCY – weekendowy (2 weekendy po 6 osób) w terminach – 3 – 4 września 2022r.,  10 – 11 września 2022r., 17 – 18 września 2022r., 24 – 25 września 2022r.

 

Przewidujemy w pierwszym etapie wytypowanie dzieci do uczestnictwa w projekcie przez Szkołę  Podstawową w Srokowie.  Wśród dorosłych  pierwszeństwo  mają nauczyciele wychowania fizycznego i  instruktorzy  sportu z trenu  gminy Srokowo .

Ze względu na to że zajęcia będą odbywały się przez min 9 godzin dziennie, zaplanowany jest obiad dla uczestników.

Grupy  będą  podzielona na pięć zespołów 12 osobowych, w tym jedna grupa doszkalająca. Całością projektu będzie zarządzał kierownik szkolenia.

Kadra opiekująca się uczestnikami szkoleń będzie posiadała stosowne uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia uczestników z Gminy Srokowo  proszę dokonywać osobiście u Dyrektora GOK w terminie do 15 lipca  2022r.

 Zgłoszenia z terenu GMINY Węgorzewo przyjmuje Mazurska Fundacja Edukacyjna BONUS PASTOR  do 15 lipca 2022r                                                       

 

Prezes Stowarzyszenia  
Janusz Januszewski

 

Karta zgłoszenia - do pobrania
Oświadczenie - do pobrania